#Sever 1#Sever 2
Người vợ trẻ và những tên trộm khát tình cực dâm

Người vợ trẻ và những tên trộm khát tình cực dâm

0 0 votes

Nội dung phim

Hai vợ chồng đang ngủ thì nghe có tiếng động ở ngoài phòng khách nên cùng nhau ra xem và bị úp sọt bởi ba tên trộm bịt kín mặt trói chặt hai vợ chồng lại, chúng bắt hai vợ chồng khai hết chỗ giấu tiền của nhưng vì không muốn chúng lấy đi thứ gì người chồng không chịu giao tài sản ra những tên trộm dùng người vợ trẻ ra để đe dọa bắt người chồng phải đem những thứ quý giá giao ra, vẫn ngang cố nên người vợ trẻ đã phải hứng chịu hậu quả bị những tên trộm khát tình nhân cơ hội này hiếp dâm tra tấn người vợ trẻ trong nhục dục ngay trước mặt thằng chồng.

Diễn viên tham gia phim

N/A